Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

10 dagers gyldighet på antibiotikaresepter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Som et virkemiddel for å oppnå lavere forbruk av antibiotika i helsetjenesten, ble 10 dagers gyldighet på hvite resepter innført i 2018.

Fra 1. februar 2022 vil legen enklere kunne etterleve denne regelen med tilrettelagt funksjonalitet i forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) og i legenes journalsystemer (EPJ).

Antibiotika på blå resept skal fremdeles ha default ett års gyldighet. Fra 1. februar vil både FEST og EPJ være tilrettelagt for forskrivning med 10 dagers gyldighet. I EPJ skal gyldighetstiden kunne overstyres.

Informer pasienten

Det er viktig å merke seg at antibiotikaresepter vil forsvinne fra reseptformidleren allerede på dag 11 hvis gyldighetstid ikke er overstyrt. Pasienter må få informasjon om dette.

Sørg for å ha riktig versjon av EPJ og FEST. Spørsmål kan rettes til egen EPJ-leverandør.

Se flere nyheter