Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Arrangement: Implementering av EUs forordning om metodevurderinger

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

11. mai inviterer EU-kommisjonen og nordiske myndigheter til et halvdagsarrangement om implementering av EUs forordning om metodevurderinger.

Tid: 11. mai 2023, 09:00 til 12:30 

Sted: Stockholm, kun digital deltakelse

På arrangementet vil EU-kommisjonen gi et overblikk over den nye EU-reguleringen, med et særlig perspektiv på de nordiske landene, fulgt av paneldiskusjoner mellom representanter for myndighetene, akademia, industri, pasientorganisasjoner, helsevesenet med mer.

Blant temaene som løftes opp er:

  • Forståelse av sentrale elementer i forordningen

  • Forordningens innflytelse på metodevurderinger

  • Utfordringer og muligheter i implementeringsprosessen

  • Involvering av interessenter i implementeringen

Det åpnes for spørsmål og deltakelse fra publikum. På grunn av begrenset plass vil det kun være mulig å delta digitalt.

Klikk her for å melde deg på arrangementetArrangementet gjennomføres i regi av

EU-kommisjonen og europeiske byråer for metodevurderinger (HAG) i samarbeid med nordiske myndigheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt contact@hta-info-day.eu

Se flere nyheter

Kontakt oss

Direktoratet for medisinske produkter

22 89 77 00

post@dmp.no