Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Voltarol (diklofenak) tabletter og kapsler blir reseptpliktig fra 1. november 2021

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har fattet vedtak om at reseptfrie diklofenak tabletter og kapsler blir reseptpliktig fra 1. november 2021.

Bakgrunnen for vedtaket er en studie fra 2018 som viser at også lave doser og kortvarig bruk er knyttet til økt risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser.

Risikoen for denne typen alvorlige bivirkninger ser ut til å være høyere ved bruk av diklofenak sammenliknet med andre reseptfrie smertestillende legemidler som paracetamol, ibuprofen og naproksen. Produkter med diklofenak til bruk på huden vil fortsatt selges reseptfritt da lite opptas i kroppen ved påføring på huden.

Diklofenak er et ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) og har en smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt.

Følgende markedsførte produkter blir reseptpliktige fra 01.11.21: 

Voltarol 12,5 og 25 mg tabletter og kapsler.

Råd til pasienter

Paracetamol er et trygt førstevalg ved behov for reseptfrie smertestillende legemidler. Det kan brukes av pasienter i alle aldre, inkludert gravide og ammende og kan kombineres med de fleste andre legemidler. Pasienter med alvorlig leversvikt skal ikke bruke paracetamol.

Råd til apotek

Paracetamol bør anbefales som førstevalg for kunder som trenger smertestillende medisin. Ved salg av NSAIDs bør risiko for bivirkninger og interaksjoner med andre legemidler pasienten bruker kartlegges, og produkter med lavest mulig risiko anbefales.

Råd til leger

Leger bør råde pasienter til å bruke paracetamol som førstevalg ved behov for reseptfrie smertestillende medisiner. Ved fornyelse av resepter på diklofenak bør legen vurdere risiko ved videre bruk og eventuell overgang til et annet smertestillende legemiddel med lavere risikoprofil.

Les studien fra 2018

Schmidt, M., Sørensen, H. T., Pedersen, L. Diclofenac use and cardiovascular risks: series of nationwide cohort studies. BMJ 2018 Sep 4; 362:k3426. doi: 10.1136/bmj.k3426.