Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Ekspertgruppe skal vurdere dødsfall meldt etter koronavaksinasjon

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har etablert en ekspertgruppe som skal gå gjennom dødsfall hos skrøpelige eldre etter koronavaksinering.

Per 23. februar 2021 har Legemiddelverket behandlet 102 meldinger om dødsfall etter vaksinering hos eldre pleietrengende, hvor de fleste var sykehjemsbeboere. Snittalder for disse er over 87 år.

Hver uke dør over 300 beboere på norske sykehjem og lignende institusjoner. Mange beboere er syke med alvorlig skrøpelighet. Når 40 000 beboere på sykehjem skulle vaksineres var det derfor forventet at det ville skje dødsfall etter vaksinering , uten at det trenger å være noen årsakssammenheng.

For flere av dødsfallene har melder oppgitt at de ikke mistenker sammenheng med vaksinasjon og at hendelsen skyldes alvorlig grunnsykdom hos pasient.  Legemiddelverket mener at det likevel ikke kan utelukkes at vanlige vaksinebivirkninger, slik som feber og kvalme, kan ha bidratt til en forverring av grunntilstanden hos pasienter med alvorlig skrøpelighet.

Hensikten med å opprette ekspertgruppen er å få en uavhengig vurdering av i hvilken grad dødsfallene som er rapportert kan ha sammenheng med vaksineringen, sier overlege Sigurd Hortemo på Legemiddelverket 

Rapporten fra gruppen skal etter planen leveres før påske og belyse følgende punkter:

  • Ny vurdering av mulig årsakssammenheng mellom død og vaksineringen for hver melding. 

  • Om det er noen fellestrekk hos disse pasientene, for eksempel grunnsykdom eller annen risikofaktor som kan ha bidratt til dødelig utfall. 

  • Tidsforløpet fra vaksinasjon til pasientene døde, og om hendelsen skjedde etter første eller andre dose. 

  • En samlet vurdering av meldingene sett mot det man vet om dødeligheten i denne aldersgruppen.

Ekspertgruppen består av: 

  • Professor Torgeir B Wyller (UiO)

  • Professor Anette Hylen Ranhoff (UiB)

  • Overlege Marius Myrstad (Bærum sykehus)

  • Professor Bård Reiakvam Kittang (UiB)

Les mer: Bivirkningsrapport per 23. februar 2021

Les resultatet av ekspertgruppens arbeid.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no