Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

EMA skal vurdere bruk av Olumiant som covid-19 behandling

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) skal vurdere søknad om å utvide bruk av det immundempende legemidlet Olumiant (baricitinib) til også å gjelde sykehusinnlagte covid-19 pasienter fra 10 år som trenger ekstra oksygen.

Legemidlet er godkjent til bruk hos voksne med moderat til alvorlig leddgikt eller atopisk eksem. Virkestoffet (baricitinib) blokkerer enzymene som kalles Janus kinase (JAK), som spiller en viktig rolle i immunprosessen som fører til betennelse. Det antas at virkestoffet også kan hjelpe til med å redusere betennelse og vevsskade ved alvorlig covid-19 sykdom.

Raskere saksbehandling

For å sikre rask tilgang til legemidler som har effekt mot covid-19 har europeiske og norske legemiddelmyndigheter lagt til rette for en raskere saksbehandling av flere prosesser rundt godkjenningssøknaden.

EMA’s vitenskapelige komitè for humane legemidler (CHMP) vil derfor behandle søknaden om indikasjonsutvidelse raskere enn vanlig, i en såkalt akselerert prosedyre.

CHMP vil gjennomgå data og resultater fra to store randomiserte studier på sykehusinnlagte covid-19 pasienter som produsenten har sendt inn. Det forventes en avgjørelse innen juli dersom det ikke er behov for ytterligere data fra produsenten.

En eventuell anbefaling av CHMP om godkjenning av bruk til covid-19 pasienter, vedtas av EU-kommisjonen og vil gjelde for alle EU/EØS-land.

Les EMAs pressemelding