Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Endringer i forskrift om hva som skal anses som dopingmidler (dopingforskriften)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Den 11. oktober ble tre nye stoffer oppført på dopinglisten, og to stoffer ble fjernet.

Den 10.mai i år ble det sendt et forslag på høring om endringer i dopinglisten i dopingforskriften. Fra og med 11.oktober trådte disse endringene i kraft.

Følgende tre stoffer ble oppført på dopinglisten:

  • RAD140 (testolon)

  • LGD4033 (ligandrol)

  • ostarin (enobosarm)

Følgende to stoffer ble fjernet fra dopinglisten:

  • salbutamol

  • terbutalin

Også den innledende setningen i innledende tekst til stofflisten i vedlegget (dopinglisten) til forskrift om hva som skal anses som dopingmidler, er endret:

«Som dopingmidler regnes følgende stoffer og disse stoffers salter og derivater og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter; jf. forskriften § 1 bokstav b):»

At salbutamol og terbutalin fjernes fra dopinglisten betyr ikke at det foretas andre endringer i klassifisering, reseptgruppe eller blåreseptstatus. Oppføringer på WADAs dopingliste endres heller ikke.

Brudd på dopingforskriften kan ha strafferettslige konsekvenser, og Legemiddelverket har vurdert at disse to stoffene ikke anses å ha en vesentlig dokumentert dopingeffekt. Når legemidlene ikke har vesentlig dokumentert dopingeffekt, mener Legemiddelverket at kriteriene for å være oppført på dopinglisten i dopingforskriften ikke lenger er oppfylt.

Salbutamol og terbutalin er fortsatt oppført på WADAs dopingliste.

Relevante lenker:

Se flere nyheter