Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Enklere beslutningsgrunnlag til Nye metoder

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelverket har fått mulighet til å levere enklere beslutningsgrunnlag enn metodevurdering når sykehuslegemidler skal vurderes av Beslutningsforum. Målet er raskere saksbehandling.

Legemiddelverket leverer metodevurderinger til Nye metoder-systemet på oppdrag fra Bestillerforum. Antall legemidler og indikasjonsutvidelser som er aktuelle for metodevurdering har økt kraftig de siste årene, fra totalt 18 saker i 2015 til 115 i 2021.

Dessverre har dette ført til at det har oppstått en kø av saker som skal metodevurderes hos Legemiddelverket. På grunn av denne køen har Legemiddelverket fått tilslutning fra Bestillerforum til å forenkle ytterligere i noen saker der dette er hensiktsmessig.

Mindre kø

De fire første sakene med et slikt forenklet beslutningsgrunnlag er allerede behandlet av Beslutningsforum og vedtatt innført i sykehusene. Så langt er tre andre saker sendt til Bestillerforum.

- Å forenkle på denne måten gir oss mulighet til å bruke ressursene bedre. Vi håper dette kan bidra til at pasientene får raskere tilgang til nye legemidler. Vi ser allerede at køen av metodevurderinger blir mindre, sier områdedirektør Einar Andreassen i Legemiddelverket.

Legemiddelverkets kø av saker med sykehuslegemidler som skal metodevurderes har gått fra 35 i juni til 19 medio oktober.

Raskere saksbehandling

Legemiddelverket har deltatt i arbeidet med rapporten Raskere saksbehandling for legemidler i Nye metoder som ble publisert i begynnelsen av oktober. Den anbefaler også forenklet beslutningsgrunnlag der det er hensiktsmessig, basert på behov og tilgjengelig dokumentasjon.

- Vi samarbeider videre med RHFene om å konkretisere disse anbefalingene til varige tiltak for at systemet skal bli mer effektivt og bærekraftig for framtiden. I tillegg leverer vi noen forenklede beslutningsgrunnlag for å redusere køen som har bygd seg opp allerede, sier Andreassen.

Slike beslutningsgrunnlag oppsummerer i et kort notat fakta om legemiddelet det er søkt offentlig finansiering for. Disse sendes til Bestillerforum som er oppdragsgiver.

Forenklet prosess

Sammen med aktørene i Nye metoder vil Legemiddelverket finne en god prosess for å identifisere flere legemidler som er egnet for en slik forenklet behandling. Legemiddelverket vil også ha god dialog med firma som har aktuelle legemidler.

- Vi regner med at flere saker kan gå i en slik forenklet prosess, slik at vi kan prioritere de metodevurderinger som tilfører ekstra verdi for prisforhandlinger og beslutninger. Alle ønsker at pasienter skal få tilgang til ny og effektiv behandling så raskt som mulig, sier Andreassen.