Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

EU-kommisjonen ønsker innspill til helseprogram

Publisert:

Endringer

EU-kommisjonen inviterer interessenter til å komme med innspill til de fremtidige prioriteringene i helseprogrammet EU4Health. Frist for å komme med innspill er 10. juni.

Resultatene fra innspillsrunden skal brukes i diskusjoner under EU4Health Stakeholders’ Conference 19. juni 2024, og i forberedelsen av neste års arbeidsprogram.

Hva er EU4Health?

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og skal implementeres i perioden 2021-2027. EU-kommisjonen lanserte EU4Health i etterkant av koronautbruddet våren 2020. Det var tydelig at Europa ikke var godt nok forberedt på en slik krise, og at helsesystemene og beredskapen måtte styrkes. Det ble derfor satt av 5,3 milliarder euro til helseprogrammet EU4Health. EU4Health er et sentralt finansieringsinstrument for realiseringen av den europeiske helseunionen og har fem   satsningsområder – kreft, helseberedskap, folkehelse, helsesystemer og -personell, og digitalisering.

Norge deltar

Norge deltar på lik linje med EU-landene i EU4Health. Helsedirektoratet har det operative lederskapet for norsk deltakelse i EUs helseprogram. I seminaret vil du få høre om EUs helsepolitiske satsinger.

Gi innspill til EUs helseprogram

Du må opprette en bruker for å kunne gi innspill

 

Se flere nyheter

Kontakt oss

Katrine Heier

Enhet: enhet for økonomi og jus

48219001

Katrine.Heier@dmp.no