Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

FINOSE-samarbeidet er blitt evaluert

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Norge, Sverige og Finland har siden 2018 hatt en avtale om å dele på metodevurderinger av legemidler. Nå er det såkalte FINOSE-samarbeidet blitt evaluert.

FINOSE-samarbeidet har resultert i 3 metodevurderinger – hvor én av dem er blitt brukt som grunnlag for pågående fellesnordiske prisforhandlinger – og 4 workshops om utfordringer innen metodevurderinger. Etter en pilotperiode ble samarbeidet forlenget med ytterligere tre år i juni 2020.

Konklusjonene i evalueringen:

Evalueringen konkluderer med at FINOSE bidrar til økt effektivitet i produksjon av metodevurderingsrapporter på legemidler.

Piloten har vært en god læring i de tre landenes felles mål og metoder i tillegg til at den har vist ulikheter mellom landene. Basert på erfaringene har vi i evalueringen trukket frem flere forbedringspunkter:

  • Mer effektive prosesser

  • bedre kommunikasjon

  • grundigere beskrivelse av roller og tidslinjer,

I tillegg trekker rapporten frem at det er en potensiell gevinst med bedre kommunikasjon med de nordiske prisforhandlerne, som kan legge til rette for flere felles-Nordiske prisforhandlinger.

Ved å takle utfordringene som blir diskutert i rapporten og jobbe med mulige løsninger, forventer vi å forbedre FINOSE-samarbeidet ytterligere og effektivisere prosessene for å oppnå raskere pasienttilgang til nye innovative legemidler.

Les hele evalueringsrapporten

Rapporten bygger på innspill fra samarbeidspartnerne i FINOSE, FIMEA, Legemiddelverket og TLV, det involverte legemiddelfirmaene og de nordiske innkjøpsorganisasjonene. Sistnevnte på bakgrunn av at FINOSE-rapporten for Zynteglo ble benyttet som grunnlag i den første fellesnordiske prisforhandlingen i 2020.