Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Fraråder Janssen-vaksine for personer som har hatt kapillærlekkasjesyndrom

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler at personer som tidligere har fått den sjeldne diagnosen kapillærlekkasjesyndrom ikke vaksineres med COVID-19 Vaccine Janssen.

Sikkerhetskomiteen for legemidler (PRAC) anbefaler at kapillærlekkasjesyndrom omtales som en ny og svært sjelden bivirkning i produktinformasjonen, sammen med en advarsel for å gjøre helsepersonell og pasienter bevisste på risikoen.

Tre tilfeller hos vaksinerte i EU/EØS

Komiteen har vurdert tre tilfeller av kapillærlekkasjesyndrom hos personer som har blitt vaksinert med COVID-19 Vaccine Janssen. Tilfellene oppsto innen to dager etter vaksinasjon. Én av pasientene hadde hatt kapillærlekkasjesyndrom tidligere. To av de tre pasientene døde.

Per 21. Juni 2021 har det blitt satt mer enn 18 millioner doser av COVID-19 Vaccine Janssen på verdensbasis.

Les pressemelding fra EMA

Janssen-vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjons­programmet i Norge. Vaksinen er bare tilgjengelig etter vurdering av lege.

Se mer informasjon om Janssen-vaksinen på Helsenorge.no

Hva er kapillærlekkasjesyndrom?

Kapillærlekkasjesyndrom er en svært sjelden, men alvorlig tilstand. Lekkasje av væske fra små blodårer resulterer i hevelser, hovedsakelig i armer og ben, lavt blodtrykk, fortykkelse av blodet og lave blodnivåer av albumin som er et viktig protein i blodet.

Hva skal man gjøre dersom man får symptomer?

Personer som har blitt vaksinert med COVID-19 Vaccine Janssen bør oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart dersom de opplever hevelse i armer og ben og plutselig vektøkning i dagene etter vaksinasjon. Det kan også hende at man føler seg svak på grunn av lavt blodtrykk.

Helsepersonell bør være oppmerksom på symptomer på kapillærlekkasjesyndrom og risikoen for gjentakelse hos personer som tidligere har fått denne diagnosen.

Det er sendt ut et

Kjære helsepersonell-brev

for å informere om denne risikoen til:

  • allmennleger,

  • legevakter,

  • spesialister i akutt- og mottaksmedisin, blodsykdommer, hjertesykdommer, infeksjonsmedisin, indremedisin, infeksjonssykdommer, lungesykdommer,

  • kommuneoverleger,

  • norsk sykekepleierforbund

  • Apotekforeningen