Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Apotek skal sende inn notifiserte papirsøknader og ekspederte søknader etter utleveringslista innen 15. januar

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​Når det gjelder godkjenningsfritak skal apotek sende notifiserte og utdaterte papirsøknader (human) og ekspederte søknader etter utleveringslista (veterinær) samlet til Legemiddelverket. Frist 15. januar påfølgende år.

Søknader som gjelder humane legemidler:

Konvolutten merkes med «godkjenningsfritak human» og sendes til:Statens legemiddelverk, (godkjenningsfritak human)Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo.

Søknader som gjelder veterinære legemidler:

Konvolutten merkes med «godkjenningsfritak veterinær» og sendes til:Statens legemiddelverk, (godkjenningsfritak veterinær)Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo.

Se flere nyheter