Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Hydrokortison tabletter settes på negativlista

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det finnes nå et markedsført produkt med hydrokortison tabletter.

Sommeren 2022 ble Lilinorm, hydrokortison tabletter (5 og 10 mg), markedsført i Norge. Hydrokortison tabletter brukes til behandling av pasienter med binyrebarkinsuffisiens:

  • som ikke kan få forskrevet hydrokortison med modifisert frisetting, eller

  • som krever ekstra hormoner fra binyrebarken på grunn av stress eller ekstra anstrengelse

Mange leger søker fortsatt om bruk av uregistrerte hydrokortisontabletter på godkjenningsfritak. Legemiddelverket har derfor bestemt at hydrokortison tabletter settes på negativlista fra 1. januar 2023. Dette innebærer at apotekene ikke kan utlevere uregistrerte legemidler med hydrokortison tabletter uten at Legemiddelverket har godkjent en søknad om godkjenningsfritak.

Se flere nyheter