Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Informasjonsmøte for industrien 6. september 2022

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Blant temaene var Legemiddelverkets strategi, ny forordning om kliniske studier og nordisk samarbeid om metodevurdering.

Tid og sted: Tirsdag 6. september kl. 13.30-16.45 i kantinen i 1. etasje i Legemiddelverkets lokaler, Grensesvingen 26.

Agenda med presentasjoner:

Tidspunkt Tema Presentasjon fra møtet
13.30-13.45 Registrering i resepsjonen  
13.45-13.50 Velkommen v/ Audun Hågå, Direktør  
13.50- 14.20 Legemiddelverkets strategi v/ Audun Hågå, Direktør Legemiddelverkets strategi.pdf
14.20-14.50 Nordisk samarbeid om HTA (FINOSE)/ Nytt europeisk regelverk v/ rådgiver Hana Mikami og seniorrådgiver Krystyna Hviding Nordisk samarbeid om HTA (FINOSE).pdf
14.50- 15.20 Ny forordning for kliniske studier av humane legemidler - kort innføring og erfaringer v/seniorrådgiver Ingvild Løberg Tangen Ny forordning for kliniske studier av humane legemidler - kort innføring og erfaringer.pdf
15.20-15.40 Benstrekk  
15.40 -16.00 TiO2 hva skjer? v/ seniorrådgiver Tone Agasøster TiO2 - Hva skjer.pdf
16.00-16:10 Regulatorisk smått og godt Regulatorisk smått og godt.pdf
16.10-16.25 Nytt om mock-ups/merkingstekst v/seniorrådgiver Line Marie Nordstrand og seniorrådgiver Sarah Hussain Nytt om mock_ups og merkingstekst.pdf
16.25 - 16.40 UPD, databasen for veterinærlegemidler - hvor er vi nå? v/ rådgiver Stine Jørgensen UPD, databsen for veterinærlegemider - hvor er vi nå.pdf
16.40 Avslutning og vel hjem