Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Levometadon - fare for overdosering

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Levometadon er dobbelt så potent som vanlig (racemisk) metadon. Dersom dosen ikke halveres kan det få fatale konsekvenser.

Levopidon (levometadon) har nylig fått markedsføringstillatelse i Norge. Levometadon har tidligere vært tilgjengelig som produkter uten markedsføringstillatelse. Begrunnelsen for valg av Levometadon er som regel at pasienter har fått hjertebivirkninger av høye doser vanlig metadon.

 

Levometadon er dobbelt så potent (per mg) som vanlig metadon. En pasient som skifter fra vanlig metadon til levometadon skal derfor halvere dosen (målt i mg). Dersom dosen ikke halveres kan det få fatale konsekvenser.

 

For å hindre feildosering er flaskene med Levopidon merket med følgende tekst:

"Advarsel. Fare for overdose. Dosering av levometadon er IKKE lik dosering av metadon" 

 

Det er utarbeidet et opplæringsmateriell for helsepersonell vedrørende bruk av Levopidon