Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Rapport fra Nye metoder om raskere saksbehandling

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Nye metoder har nå levert en rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet som blant annet inneholder anbefalinger for å bidra til raskere saksbehandling av legemidler i systemet. Legemiddelverket har sammen med flere aktører bidratt i arbeidet.

Dette er en del av statusrapporteringen på videreutviklingen av flere områder fra Nye metoder til departementet. Her kan du lese vedlegget Raskere saksbehandling for legemidler i Nye metoder.

Systemet

Nye metoder er et system som skal understøtte at pasienter får likeverdig og rask tilgang til ny og innovativ behandling i sykehusene. Bakgrunnen for de nye anbefalingene som er laget av aktørene i Nye metoder, er blant annet en evalueringsrapport av systemet og et felles ønske om å effektivisere saksbehandlingen.

Samarbeid

Legemiddelverket har bidratt i arbeidsgruppen som har jobbet med rapporten.

– Vi er glade for samarbeidet og forbedringsarbeidet som pågår og stiller oss bak anbefalingene i rapporten. Vi ser fram til at dette tas videre og vil bidra i tett dialog med de andre aktørene, sier områdedirektør Einar Andreassen i Legemiddelverket.

Økning

De siste årene har antall legemidler og indikasjonsutvidelser som er aktuelle for metodevurdering økt kraftig. I 2015 var det totalt 18 saker i Beslutningsforum mens det i 2021 var 115. Samtidig har den kliniske dokumentasjonen stadig blitt mindre omfattende og av lavere kvalitet. Dette er noe av det den nye rapporten tar utgangspunkt i.

Legemiddelverket vil bidra i den videre prosessen i dialog med de andre aktørene. Nye metoder ledes nå av administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne som sier dette i forbindelse med rapporteringen til departementet:

Prioritering

– Vi har et godt system for prioritering, innføring og lik tilgang av nye legemidler og metoder i Norge. Det gjøres en veldig god jobb av mange aktører allerede i dag, og legger til:

– Men vi må regne med at det også framover kan oppstå situasjoner der vi dessverre ikke kan oppnå raskere tilgjengelighet for pasientene basert på kun raskere saksbehandling. Det skjer for eksempel når leverandøren stiller et priskrav, der pris veid opp mot nytte ikke oppfyller prioriteringskriteriene vi følger, nemlig nytte, alvorlighet og ressursbruk.