Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Reviderte terapianbefalinger for bruk av antibakterielle legemidler til produksjonsdyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Statens Legemiddelverk har i samarbeid med aktuelle fagmiljøer oppdatert terapianbefalingene for bruk av antibakterielle milder til produksjonsdyr.

Terapianbefalinger er faglige råd for effektiv bruk av antibakterielle legemidler, som i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling. Dette er særlig aktuelt for antibiotika – antibiotikaresistens er en alvorlig internasjonal helseutfordring.

Revisjon av terapianbefalingene fra 2012

De oppdaterte terapianbefalingene er en revisjon av anbefalingene fra 2012, og inneholder råd om bruk av antibiotika til svin, storfe, geit og sau. Utarbeidelsen av anbefalingene er gjort i samarbeid med fagpersoner fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), Mattilsynet, Animalia, Helsetjenesten for storfe, Vetlis, Den norske veterinærforening og privatpraktiserende veterinærer.

Ny forordning for legemidler til dyr gjenspeiles i terapianbefalingene

Revideringen av terapianbefalingene for produksjonsdyr har blant annet omfattet en overordnet endring slik at den nye forordningen for legemidler til dyr (EU)2019/6 gjenspeiles i anbefalingene. Terapianbefalingen bør derfor leses i lys av forordningens artikler knyttet til veterinærers bruk av legemidler og Mattilsynets veiledning til disse artiklene.

Videre er det lagt inn henvisninger til ny kategorisering av antibakterielle midler (AMEG), og enkelte faglige råd og anbefalinger i artsdelene har blitt endret noe i henhold til oppdatert kunnskap og dokumentasjon.

Innledningen i terapianbefalingene for hest er for øvrig også revidert i lys av implementeringen av den nye forordningen for legemidler til dyr.

Se flere nyheter