Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Vaksine mot apekopper i godkjenningsprosess

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

EU har inngått en avtale om kjøp av apekoppevaksine fra firmaet Bavarian Nordic. I USA er vaksinen godkjent mot både kopper og apekopper. Det europeiske legemiddelkontoret EMA vurderer nå om indikasjonen kan utvides til apekopper også i Europa.

Avtalen som er inngått mellom firmaet og EU sikrer leveranse av apekoppevaksine også til Norge. Det er Folkehelseinstituttet som avgjør om det blir aktuelt å bruke vaksinen i Norge og hvilke grupper den eventuelt skal tilbys. Vaksinen er ennå ikke tilgjengelig og det er usikkert når Norge vil få tilgang til den.

Firmaet Bavarian Nordic har utviklet en vaksine mot kopper. Vaksinen skiller seg fra tidligere koppevaksiner ved at viruset er ytterligere svekket slik at det ikke kan formere seg i kroppen (vaccinia Ankara). I USA er denne vaksinen godkjent for bruk mot både kopper og apekopper og selges under navnet Jynneos. Det er denne vaksinen Norge i første omgang vil få tilbud om gjennom avtalen med EU.

I Europa har den samme vaksinen (under salgsnavnet Imvanex) bare vært godkjent for bruk mot kopper.

EMA vurderer nå om det er grunnlag for å utvide

indikasjonen til også å omfatte beskyttelse mot apekopper. Beslutningen om å starte denne vurderingen er basert på laboratoriestudier som tyder på at vaksinen fører til dannelse av antistoffer som kan angripe apekoppe-viruset og som kan bidra til å beskytte den vaksinerte mot sykdommen.