Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Viktig ny sikkerhetsinformasjon for brukere av magnetteppene BEMER Classic og BEMER Pro

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Produsenten har fått kjennskap til at det medisinske utstyret kan påvirke og gi feilfunksjon på pacemakere og insulinpumper.

BEMER Classic og Bemer Pro er magnettepper som genererer elektromagnetiske felt for å stimulere blodsirkulasjonen.

Utstyret er solgt direkte til pasienter og til profesjonelle brukere (leger, terapeuter, sykehus) på det europeiske markedet.

  • Disse skal ikke bruke utstyret:- De som bruker insulinpumper eller andre pumper som leverer legemidler

  • Disse må ikke bruke utstyret før en ansvarlig lege har vurdert at bruken er sikker: - De som har implantert: pacemaker, hjertestarter (ICD), hjernestimulator, muskelstimulator eller har annet aktivt implanterbart utstyr.

Berørt utstyr: BEMER Classic og BEMER ProArtikkelnummer: 410200, 420200, 410100 og 420100. Produsent: BEMER Int. AG.

Spørsmål kan rettes til produsenten

Legemiddelverket ber brukere sette seg godt inn i bruksanvisningen. 

Legemiddelverket fortsetter å overvåke situasjonen og har dialog med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter i saken.

Melde feil eller uønskede hendelser?

Helsepersonell i helsetjenesten kan melde om uønskede hendelser og svikt med berørt utstyr meldes via melde.no.

Omsetter/distributør kan melde til: medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no

Les mer om melding om korrigerende tiltak, feil og uønskede hendelser med medisinsk utstyr

Se flere nyheter

Kontakt oss

Enhet for medisinsk utstyr - markedsovervåkning

22 89 77 00

MSOD@dmp.no